DBC202

Streda, 19 marec 2014 by
DBC202 - vyrovnávací dopravník

Vyrovnávací dopravník

Tlmivý dopravník robí linku imunnou proti mikropodnikom. Rieši problémy s označovaním, ako je zmrašťovanie fliaš, trepanning, časté prerušenia. Zvyšuje účinnosť vašej baliacej linky. Môžete prepínať medzi chladením a ukladaním do vyrovnávacej pamäte.

TOP

ZAPALIŤ PODROBNOSTI?