DDR200

Štvrtok, 13 Marec 2014 by
DDR200 - Vysekávacie zariadenie pre bubny s L krúžkami

Dierovacie zariadenie

Táto dierovacia jednotka vyrazí odtokové otvory v hornom krúžku bubnov s L-krúžkami (sudy).
Zabraňuje únikom, pretože nie je potrebné žiadne vŕtanie! Tiež žiadny plastový vrtný šrot.
Môže byť použitý v kombinácii s našim kvalitným centrom QC060.

TOP

ZAPALIŤ PODROBNOSTI?